Personvern

Personvernerklæring og bruk av informasjonskapsler

Vi er opptatt av at våre kunder skal føle trygghet for at vi håndterer personopplysninger etter gjeldende regler og lover. Nedenfor gir vi en beskrivelse av hvordan vi håndterer personopplysninger. 

Når du bruker nettsiden vårvelger å kjøpe gaver hos oss og/eller er i kontakt med oss vil Norges Røde Kors behandle personopplysninger om deg. Nedenfor finner du derfor informasjon om personopplysninger som samles inn, hvorfor vi gjør dette og dine rettigheter knyttet til behandlingen av personopplysningene. 

Behandlingsansvarlig for personopplysningene vi behandler er Norges Røde Kors ved Generalsekretær Bernt G. ApelandKontaktinformasjonen til Røde Kors er: 

Adresse: Hausmanns gate 7, 0186 Oslo 

E-post: post@redcross.no 

Telefon: (+47) 22 05 40 00   

Organisasjonsnr.: 864 139442 

For spørsmål du måtte ha om vår behandling av dine personopplysninger kan du kontakte vårt personvernombud på personvernombud@redcross.no 

Hvorfor samler vi inn personopplysninger og hva slags informasjon samler vi inn  

Vi samler inn og bruker dine personopplysninger til ulike formål avhengig av hvem du er og hvordan vi kommer i kontakt med deg. Vi samler inn følgende personopplysninger til formålene angitt her: 

  • Vi innhenter nødvendig informasjon for å kunne gjennomføre din bestilling hos oss. Dette er informasjon vi trenger for å levere varene til deg og kontakte deg i forbindelse med bestillingen. Behandlingen skjer på grunnlag av avtale med deg. 

  • Vi er pålagt å lagre kjøpshistorikk i forbindelse med regnskapsføring, avgifts håndtering og garanti-/returhåndtering.  

  • Vi tilbyr «nyhetsbrev» sendt med e-post, med informasjon og tilbud. Det er kun mottakere som har gitt oss sitt samtykke som mottar «nyhetsbrev». Samtykket kan enkelt trekkes tilbake ved å benytte lenke nederst på nyhetsbrevet eller å fjerne samtykket på Min Side. 

  • For å få informasjon om bruk av våre nettsider benytter vi informasjonskapsler (cookies). Du kan lese mer om cookies og hvilke cookies vi benytter her. Vi behandler personopplysninger på grunnlag av en interesseavveining. Vi har vurdert det slik at det er nødvendig for oss for å gjøre dette for å tilpasse nettsiden til våre brukere. Vi ivaretar imidlertid personvern ditt ved at vi kun bruker opplysningene til statistikk. I denne statistikken er det ikke mulig å identifisere deg som enkeltperson. Videre sletter vi personopplysningene som samles inn via nettsiden daglig. 

Utlevering av personopplysninger til andre  

Personopplysningene verken selges eller overleveres til tredjepart. Vi gir ikke personopplysningene dine videre til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering. Eksempler på slikt grunnlag vil typisk være en avtale med deg eller et lovgrunnlag som pålegger oss å gi ut informasjonen. 

Røde Kors bruker databehandlere til å samle inn, lagre eller på annen måte behandle personopplysninger på våre vegne. I slike tilfeller har vi inngått avtaler for å ivareta informasjonssikkerheten i alle ledd av behandlingen.  Vi benytter oss av følgende databehandlere per i dag: 

  • Artisti Campaign henter nødvendig informasjon for å levere varene til deg og kontakte deg i forbindelse med bestillingen.  

  • Google og Meta for markedsføring. 

  • Eloqua for utsendelse av nyhetsbrev ved ønske.  

Lagringstid  

Vi lagrer dine personopplysninger hos oss så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for. 

Dette betyr for eksempel at personopplysninger som vi behandler på grunnlag av ditt samtykke slettes, hvis du trekker ditt samtykke. Personopplysninger vi behandler for å oppfylle en avtale med deg slettes når avtalen er oppfylt og alle plikter som følger av avtaleforholdet er oppfylt. 

Dine rettigheter når vi behandler personopplysninger om deg  

Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve rett til dataportabilitet. Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets nettside: www.datatilsynet.no. 

 For å ta i bruk dine rettigheter send en henvendelse til personvernombud@redcross.noVi vil svare på din henvendelse til oss så fort som mulig, og senest innen 30 dager.    

Vi vil be deg om å bekrefte identiteten din eller å oppgi ytterligere informasjon før vi lar deg ta i bruk dine rettigheter overfor oss. Dette gjør vi for å være sikre på at vi kun gir tilgang til dine personopplysninger til deg - og ikke noen som gir seg ut for å være deg. 

Du kan til enhver tid trekke tilbake ditt samtykke for behandling av personopplysninger hos oss. Den enkleste måten å gjøre dette på, er å kontakte oss på giver@redcross.no. 

Klager 

Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, så kan du klage til Datatilsynetmen vi anmoder deg om å kontakte oss slik at vi dels kan ta stilling til dine innvendinger og dels at vi kan oppklare eventuelle misforståelser. 

Endringer 

Hvis det skulle skje endring av våre tjenester eller endringer i regelverket om behandling av personopplysninger, kan det medføre forandring i informasjonen du er gitt her.  Hvis vi har dine kontaktopplysninger, vil vi gjøre deg oppmerksom på disse forandringene. Ellers vil oppdatert informasjon alltid finnes lett tilgjengelig på vår nettside.