Trygghet til barn i Norge

Selv om de fleste barn og unge i Norge har en god oppvekst, er det mange som har krevende dager.

Et økende antall barn har sin hverdag i fattigdom og har ikke mulighet til å delta på fritidsaktiviteter eller ferie som vennene sine.

Stadig flere barn og unge opplever psykiske problemer, stress og press i tidlig skolealder. De lever med et enormt forventningspress – både fra seg selv, hjemmet, skolen og de rundt seg.

Dette gavekortet bidrar til at Røde Kors kan fortsette sitt arbeid for å gi utsatte barn og unge i Norge ferie, fritidsaktiviteter, leksehjelp og noen å snakke med når de vil dele problemer og bekymringer.

På lager
SKU
10072

Selv om de fleste barn og unge i Norge har en god oppvekst, er det mange som har krevende dager. Et økende antall barn har sin hverdag i fattigdom og har ikke mulighet til å delta på fritidsaktiviteter eller ferie som vennene sine.

Stadig flere barn og unge opplever psykiske problemer, stress og press i tidlig skolealder. De lever med et enormt forventningspress – både fra seg selv, hjemmet, skolen og de rundt seg.

Dette gavekortet bidrar til at Røde Kors kan fortsette sitt arbeid for å gi utsatte barn og unge i Norge ferie, fritidsaktiviteter, leksehjelp og noen å snakke med når de vil dele problemer og bekymringer.

kr 175,00
Velg korttype
Kort 1 - Skriv din personlige hilsen
Kort 2 - Skriv din personlige hilsen
Kort 3 - Skriv din personlige hilsen
Kort 4 - Skriv din personlige hilsen
Kort 5 - Skriv din personlige hilsen
Kort 6 - Skriv din personlige hilsen
Kort 7 - Skriv din personlige hilsen
Kort 8 - Skriv din personlige hilsen
Kort 9 - Skriv din personlige hilsen
Kort 10 - Skriv din personlige hilsen

Selv om de fleste barn og unge i Norge har en god oppvekst, er det mange som har krevende dager. Et økende antall barn har sin hverdag i fattigdom og har ikke mulighet til å delta på fritidsaktiviteter eller ferie som vennene sine.

Stadig flere barn og unge opplever psykiske problemer, stress og press i tidlig skolealder. De lever med et enormt forventningspress – både fra seg selv, hjemmet, skolen og de rundt seg.

Dette gavekortet bidrar til at Røde Kors kan fortsette sitt arbeid for å gi utsatte barn og unge i Norge ferie, fritidsaktiviteter, leksehjelp og noen å snakke med når de vil dele problemer og bekymringer.