Tre sykesenger


Tre sykesenger

Produktnr.: 10013

kr 12 000,00


Din støtte tilsvarer tre sykesenger på et lokalt sykehus i f.eks land som er rammet av naturkatastrofer.


Barn som har blitt rammet av krig eller naturkatastrofer, og har fått behandling på et sykehus, er helt avhengige av å kunne ligge i en sykeseng. Der blir de overvåket, de får hvile ut, og de får trøst og omsorg fra helsepersonell og pårørende.

Dette er et eksempel på hva ditt bidrag kan gå til. Våre frivillige bidrar med livreddende førstehjelp. Det de utretter det første døgnet kan være avgjørende for at de som trenger det skal komme til behandling. De vet hvilke tiltak som til enhver tid er nødvendige. Derfor kan du også være helt trygg på dette: Ditt bidrag hjelper!

Vi anbefaler også


Bla gjennom denne kategorien: Bedrift